Her er sakene fra byrådet 11. april

Aktuelle saker er høring av Strategi for rehabilitering, sak om ansettelse av kommunaldirektør for byutvikling og kommunal forkjøpsrett for en rekke leiegårder.

På møtet torsdag 11. april klokken 14.10 behandlet byrådet disse sakene: 

Vedtak 

På møtet torsdag 11. april klokken 09.00 har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Byrådet skal også behandle en rekke skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Ingen innstillinger på sakskartet

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune