Her er sakene fra byrådet 18. januar

Byrådet har blant annet behandlet sak om settebyrådsordningen, søknader om tilskudd til inkludering av barn og unge og plan for videre utvikling av Marineholmen.

På møtet torsdag 18. januar har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 
 

Sak om bobilparkering som var satt opp på sakskartet ble trukket og skal omgjøres til bystyresak.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune