Bilder viser Sentralbadet.
OPPRETTER A/S: Sentralbadet Scenekunsthus vil bli driftet som et aksjeselskap.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Vil opprette aksjeselskap for drift av Sentralbadet

Byrådet anbefaler å opprette Sentralbadet AS, og legger frem forslag til vedtekter og aksjefordeling for selskapet.

Byrådet vurderer at AS-modellen er den mest hensiktsmessige driftsmodellen for Sentralbadet scenekunsthus. 75 prosent av bruken er anbefalt å gå til primærbrukerne Carte Blanche og BIT Teatergarasjen, mens 25 prosent forbeholdes andre aktører. 

Et bidrag til kulturbyen

Byrådets ambisjon er å fortsette å utvikle Bergen som en mangfoldig og nyskapende kulturby til en kulturby i verdensklasse.

- Byrådet er klar på at Sentralbadet Scenekunsthus skal bygges og driftes til det beste for primærbrukerne Carte Blanche og BIT, samtidig er det av stor betydning at scenekunsthuset tilrettelegges godt for sekundærbrukere, og ivaretar andre besøkende, sier kulturbyråd Eduardo Andersen.

Foreslår fire eiere

Valg av AS-modellen er også forankret hos Carte Blanche og BIT. Begge aktører ønsker å gå inn som eiere i selskapet, men det tas forbehold om at dette må vedtas av styre og generalforsamling i Carte Blanche og BIT.

Byrådet anbefaler at aksjene i selskapet fordeles slik at Bergen kommune eier 67 prosent av aksjene, Vestland fylkeskommune 5 prosent, mens BIT Teatergarasjen og Carte Blanche vil eie 14 prosent hver. Aksjekapitalen foreslås til 500.000 kroner.

Fylket skal vurdere eierandel

Det er ikke endelig avklart om Vestland fylkeskommune vil gå inn med en eierandel i Sentralbadet AS. Byrådet tar derfor forbehold om politisk behandling i Fylkestinget.

Anbefaler å vurdere refusjonsordning

For å unngå at utleien av huset skal være konkurransevridende overfor andre kulturhus, anbefaler byrådet utleie til markedspris. Byrådet anbefaler at det i en egen sak vurderes å enten utvide husleierefusjonsordningen som gjelder for kulturaktører som leier i Grieghallen til også å gjelde for Sentralbadet Scenekunsthus, eller egen refusjonsordning.

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai