Les sakene fra byrådet 10. mai

Aktuelle saker er salg av Svanlitangen, høring av Kvalitetsutviklingsplan for barnehage og uttale om nasjonale kostråd.

På møtet fredag 10. mai behandlet byrådet disse sakene: 

Vedtak

Byrådet har i tillegg behandlet en rekke skjenkesaker.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune