Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 13. februar

Aktuelle saker er oppstart av strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, samt rehabilitering av Nordås barnehage.

På sitt møte torsdag 13. februar behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Byrådet behandlet to klagesaker.

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

Videre på internett

Vedlegg