Les sakene fra byrådet 14. desember

Av aktuelle saker er revidert forslag til overordnet beredskapsplan for Bergen kommune, reguleringsplan for Fagerdalen lager og permanent fredning av Sandviksbodene 12-24.

På møtet torsdag 14. desember  har byrådet blant annet behandlet disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune