Gir støtte til humanitært arbeid i Gaza

Behovet for bistand i Gaza er stort. Nå gir byrådet to organisasjoner en halv million kroner for å styrke sin humanitære innsats.

De to organisasjonene Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp får hver 250.000 kroner i en tilleggsbevilgning fra byrådet i Bergen. Grunnen er det store behovet for humanitær bistand og nødhjelp på Gaza.

- Behovet er enormt

- Befolkningen lever under umenneskelige forhold. Omlag 1,7 millioner av en befolkning på 2,2 millioner er på flukt, og behovet for mat, medisiner, helsehjelp og husrom er enormt, sier byrådsleder i Bergen, Christine Meyer.

Vil sikre effektiv og målrettet bruk

Byrådet ønsker å gi støtte til organisasjoner som har aktivitet på Gaza og som med logistikk og tilstedeværelse på best mulig måte kan sikre at midlene blir brukt effektivt og målrettet. 

I april 2020 inngikk Utenriksdepartementet en fireårig partnerskapsavtale med blant andre Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp etter en åpen søknadsprosess basert på klare kriterier. Regjeringens utvelgelse av organisasjoner danner et grunnlag for byrådets valg av organisasjoner. 

Tilleggsbevilgning

- De to organisasjonene vi nå har valgt å støtte med 250.000 hver, er begge organisasjoner med etablert tilstedeværelse og stort engasjement i Gaza, sier byrådsleder Meyer. Midlene kommer fra byrådets tilleggsbevilgningskonto.

I behandling av interpellasjon om vennskapsby med den palestinske byen Hebron (Bergen bystyre, sak 5/23) svarte byrådsleder at byrådet ønsker å bruke 500.000 kroner fra tilleggsbevilgningskontoen til å gi humanitær bistand til Palestina, noe bystyret stilte seg bak.

Les byrådssaken 

LES OGSÅ: Se sakene fra byrådet 14. desember