Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 20. februar

Aktuelle saker er oppstart av arbeid med henholdsvis kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen og ny temaplan for personvern og informasjonssikkerhet. Byrådet sender også nye sjenkeregler på høring.

På sitt møte torsdag 20. februar behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

Videre på internett

Vedlegg