Les sakene fra byrådet 23. februar

Aktuelle saker er ansettelse av ny kommunaldirektør i Byrådsavdeling for barnevern og sosiale tjenester og oppstart av arbeid med arkivplan for perioden 2024-2033.

Torsdag 23. februar har byrådet behandlet disse sakene: 
 

Vedtak 


Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.