Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 23. januar

Aktuelle saker er overtagelse av kommunale renholdstjenester, oppstart plan for deltagelse og mangfold og uttale til debatthefte fra KS.

På sitt møte torsdag 23. januar behandlet byrådet blant annet følgende saker:
 

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.

Videre på internett

Vedlegg