Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 27. februar

Byrådet har blant annet fattet gjennomføringsvedtak for anskaffelse av tre enkeltboliger til Boligprogrammet og nytt ventilasjonsanlegg på Slåtthaug idrettshall.

Vedtak

Saker byrådet fattet vedtak:

Har fattet gjennomføringsvedtak for kjøp av tre enkeltboliger til boligprogrammet (les egen sak)

Har fattet gjennomføringsvedtak for utskifting av ventilasjonsanlegg i Slåtthaug idrettshall (les egen sak)

Har vedtatt å overføre eierskapsforvaltningen for Bergen Vann (KF) fra Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom til Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling

Har oppnevnt medlemmer til styrer, råd og utvalg der byrådet er valgmyndighet

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Fikk avvik på tvang og journalsystem i 2019  (les egen sak)

Vil ha flere kvinner på sokkel i Bergen
Byrådet foreslår at det i løpet av 10 år skal produseres og utplasseres fem skulpturer/minnesmerker av navngitte kvinner sentralt i Bergen by.

Har lagt frem en redegjørelse for hvordan byrådet kan legge til rette for at bystyret kan føre politisk tilsyn og kontroll med byrådets oppgaveløsning
 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

Videre på internett: