Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 6. februar

Aktuelle saker er prøvestenging av Bryggen for biltrafikk, opparbeiding av siste etappe av Løvstien og forslag om reduksjon av bompengetakstene i ytre ring.

På sitt møte torsdag 6. februar behandlet byrådet følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet fattet vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under bergen.kommune.no/politikk Politiske saker og spørsmålsregister.

Videre på internett

Vedlegg