Les sakene fra byrådet 6. juni

Byrådet har uttalt seg om oppstart av fredningssak av område på og rundt Bergenhus festning, og sender to saker om skole til høring; om skoleregler og skoledemokrati, og forskrift om elevpermisjon.

På sitt møte 6. juni har byrådet behandlet følgende saker: 

Vedtak 

Byrådet har også behandlet en rekke skjenkesaker, blant annet om skjenking på Torgallmenningen.

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Kun en klagesak på sakskartet

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.