Gå tilbake til:
Du er her:

Les sakene fra byrådet 7. og 8. mai

Aktuelle saker er blant annet gjenåpning av skoler, utvidelse av ekstra tilskuddsordning for kunst og kultur, organisering av Kemneren og oppstart av ny barnehagebruksplan.

På møtet 8. mai behandlet byrådet blant annet følgende saker: 

Vedtak

På møtet 7. mai behandlet byrådet blant annet følgende saker: 

Vedtak

Innstillinger

På et ekstra byrådsmøte 4. mai behandlet byrådet følgende sak: 

Byrådsmøter går som normalt 

Byrådet har vedtatt å inntil videre organisere sin virksomhet slik at alle møter blir gjennomført som fjernmøte. Les vedtaket her

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret