Les sakene fra byrådet 9. mars

Byrådet starter opp arbeidet med revisjon av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse og legger handlingsplan for næringsutvikling ut på høring.

Torsdag 9. mars holdt byrådet møte.  

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

  • Byrådet har behandlet flere klagesaker.  

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.