Vil overføre landbruksfeltet til byrådsavdelingsnivå

Byrådet vil flytte ansvar, oppgaver og ansatte innen landbruksfeltet fra Bymiljøetaten til øverste nivå i Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Bystyret vedtok i mai i år å avvikle Etat for landbruk og overføre landbruksfeltet til Bymiljøetaten.

I forbindelse med tiltredelse av nytt byråd, ble det 30. oktober besluttet å flytte ansvarsområdet landbruk til Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Seksjon for næring og landbruk

Byrådet ønsker med dette en tettere kobling mellom næring- og landbruksfeltet. Landbruk vil inngå i en seksjon med næring.

- Det er et overordnet mål for byrådet å spille på lag med næringslivet, inkludert landbruket, og tilrettelegge for vekst og innovasjon, samt styrke Bergen som senter for næringsregionen Vestland. Et økt fokus på bynært landbruk vil være viktig for å gjennomføre byrådets ernæringsløft og styrke Bergens rolle som internasjonal matby, sier næringsbyråd Reidar Digranes.

Byrådet mener at en plassering på nivå 1 vil gi et godt grunnlag for å iverksette og videreutvikle byrådets landbrukspolitikk i samarbeid med både politisk ledelse og det øvrige apparatet i kommunaldirektørs stab.

Skal endelig vedtas av bystyret

Saken skal videre til behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken

LES OGSÅ: Her er sakene fra byrådet 23. november

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune