Her er sakene fra byrådet 23. november

Av aktuelle saker er overføring av landbruksfeltet i Bergen kommune, sluttmelding for Kalfarveien barnehage og fireårsrapport om Bergen som UNESCO Creative City of Gastronomy.

På møtet torsdag 23. november behandlet byrådet blant annet  disse sakene:

Vedtak 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

SE OGSÅ: Abonner på nyhetsbrev fra Bergen kommune