Christine B. Meyer (H)

Byrådsleder

Meyer er professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og har betydelig erfaring som toppleder og politiker innenfor offentlig sektor. Hennes forskningsinteresser fokuserer på strategiske endringer og innovasjon i etablerte virksomheter.  

Portrettbilde av byrådsleder Christine Meyer
Byrådsleder Christine Meyer
Bilde: Nina Blågestad

Christine er siviløkonom fra NHH og ble professor i 2007. Fra 1999 til 2001 var hun internasjonal viserektor ved NHH, men tok permisjon for å være statssekretær i Bondevik II regjeringen fra 2001 til 2003. Etter å ha vendt tilbake til NHH, valgte hun igjen å påta seg et politisk verv som finansbyråd og deretter helse og sosialbyråd for Bergen kommune i Byrådet Mæland II i perioden 2007 til 2011. 

Christine forlot byrådsposisjonen for å bli konkurransedirektør, en posisjon hun hadde i fire år til hun tiltrådte som administrerende direktør for SSB i 2015. I 2017 gikk Christine tilbake til NHH som professor. 

Christine har også betydelig erfaring fra styrearbeid og har sittet som styremedlem i blant annet NRK, Statnett, DnS, Societe General Equipment Finance, Formuesforvaltning Vest og Vesta Livsforsikring. Hun har også erfaring fra offentlige utvalg og satt i Produktivitetskommisjonen og var utvalgsleder for  Kvinnehelseutvalget som la frem sin rapport i mars 2023. Christine er også en hyppig foredragsholder, og har lang erfaring i å rådgi virksomheter i strategiske spørsmål. 

Byrådserklæringen

Meyer tiltrådte som byrådsleder 30. oktober 2023. Meyer-byrådets politiske plattform har fått navnet Klosterhagen-erklæringen. Den viser hvilke mål byrådet setter seg for styringen og utviklingen av Bergen kommune. Den politiske plattformen har seks gjennomgående pilarer: 

  • Hjelp og trygghet når du trenger det
  • Ta alle gode krefter i bruk
  • Tidlig ute
  • Byens barn, Bergens fremtid
  • En by i utvikling
  • God styring

Last ned:

Kontaktinformasjon

Ukeplan

Pressebilder