Gå tilbake til:
Du er her:
Byrådet Mæland III, fra venstre Hilde Onarheim, Lisbeth Iversen, Harald Victor Hove, Monica Mæland, Gunnar Bakke, Liv Røssland og Filip Rygg
Byrådet Mæland III, fra venstre Hilde Onarheim, Lisbeth Iversen, Harald Victor Hove, Monica Mæland, Gunnar Bakke, Liv Røssland og Filip Rygg
Bilde: Helge Skodvin

Byrådet Mæland III 2011 - 2013

Bergen bystyre har på sitt konstituerende møte 31. oktober 2011 i sak 213-11 foretatt valg av byråd med følgende sammensetning:

  • Byrådsleder Monica Mæland (H)
  • Byråd for finans, eiendom og eierskap Liv Røssland (FrP), nestleder
  • Byråd for sosial, bolig og områdesatsing Lisbeth Iversen (Krf)
  • Byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove (H)
  • Byråd for kultur, næring, idrett og kirke Gunnar Bakke (FrP)
  • Byråd for byutvikling, klima og miljø Filip Rygg (Krf)
  • Byråd for helse og omsorg Hilde Onarheim (H)

Endringer i perioden

Harald Victor Hove hadde omsorgspermisjon  fra 4. februar 2013 til
6. mai 2013 og Ragnhild Stolt-Nielsen ble valgt som byråd for barnehage og skole i denne perioden.

Lisbeth Iversen fratrådte som byråd 29. mai 2013 og byråd Hilde Onarheim overtok hennes ansvarsområder, inntil Dag Inge Ulstein (Krf) ble valgt som ny byråd fra 27. juni 2013.

Monica Mæland fratrådte som byrådsleder 16. oktober 2013 for å bli statsråd i regjeringen Solberg.
I henhold til kommunelovens bestemmelser fratrådte da hele byrådet.