Gå tilbake til:
Du er her:
Fra venstre; Pål Hafstad Thorsen, Rebekka Ljosland, Dag Inge Ulstein, Harald Schjelderup, Erlend Horn, Julie Andersland og Anna Elisa Tryti
Fra venstre; Pål Hafstad Thorsen, Rebekka Ljosland, Dag Inge Ulstein, Harald Schjelderup, Erlend Horn, Julie Andersland og Anna Elisa Tryti
Bilde: Vidar Langeland

Byrådet Schjelderup 2015 - 2019

Ordføreren ga den 28. september 2015 Harald Schjelderup i oppdrag å danne et nytt byråd.

Den 22. oktober 2015 ble byrådet Schjelderup konstituert med følgende sammensetning:

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap)
Byråd for finans, eiendom og eierskap Dag Inge Ulstein  (KrF) (nestleder)
Byråd for sosial, bolig og inkludering Erlend Horn (V)
Byråd for barnehage, skole og idrett Pål Hafstad Thorsen (Ap)
Byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland (KrF)
Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V)
Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap)

Endringer i byrådet Schjelderup:

Pål Hafstad Thorsen hadde omsorgspermisjon fra 1. desember 2015 til 4. februar 2016 og i denne perioden ble Roger Valhammer oppnevnt som byråd for barnehage, skole og idrett.

Dag Inge Ulstein hadde omsorgspermisjon fra 30. april 2016 til 27. juni 2016 og i denne perioden ble Kristian Kopperud oppnevn som byråd for finans, eiendom og eierskap.

Rebekka Ljosland hadde omsorgspermisjon fra 6. desember 2016 til 1. november 2017. Vigdis Anita Gåskjenn ble utnevn som byråd for helse og omsorg i denne perioden.

Fra venstre; Vigdis Anite Gåskjenn, Pål Hafstad Thorsen, Harald Schjelderup, Dag Inge Ulstein, Julie Andersland, Erlend Horn og Anna Elisa Tryti
Fra venstre; Vigdis Anite Gåskjenn, Pål Hafstad Thorsen, Harald Schjelderup, Dag Inge Ulstein, Julie Andersland, Erlend Horn og Anna Elisa Tryti
Bilde: undefined

Pål Hafstad Thorsen fratrådte som byråd for barnehage, skole og idrett 15. august 2018.
Byrådsleder oppnevnte Roger Valhammer som ny byråd for barnehage, skole og idrett fra 16. august 2018.

Fra venstre; Roger Valhammer, Rebekka Ljosland, Dag Inge Ulstein, Harald Schjelderup, Erlend Horn, Julie Andersland og Anna Elisa Tryti
Fra venstre; Roger Valhammer, Rebekka Ljosland, Dag Inge Ulstein, Harald Schjelderup, Erlend Horn, Julie Andersland og Anna Elisa Tryti
Bilde: undefined

Dag Inge Ulstein fratrådte som byråd 21. november 2018.
Byrådsleder oppnevnte Håkon Pettersen som ny byråd for finans, innovasjon og eiendom 22. november 2018.

Fra venstre; Anna Elisa Tryti, Roger Valhammer, Harald Schjelderup, Håkon Pettersen, Rebekka Ljosland, Erlend Horn og Julie Andersland
Fra venstre; Anna Elisa Tryti, Roger Valhammer, Harald Schjelderup, Håkon Pettersen, Rebekka Ljosland, Erlend Horn og Julie Andersland
Bilde: Vidar Langeland

Erlend Horn hadde omsorgspermisjon fra 25. mars 2019 til 12. august 2019 og 25. mars 2019 oppnevnte byrådsleder Per Arne Larsen som byråd for sosial, bolig og inkludering.

25. april 2019 meddelte byrådsleder Harald Schjelderup at han fratrådte som byrådsleder. I henhold til kommuneloven § 10-5 gikk dermed hele byrådet av.