Byrådet Valhammer 2019
BYRÅDET VALHAMMER FRA APRIL 2019: F.v.: Julie Andersland, Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø, Per-Arne Hvidsten Larsen, Anna Elisa Tryti, Roger Valhammer, Beate Husa og Håkon Pettersen.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byrådet Valhammer 2019 - 2021

Byrådet Valhammer ble konstituert 25. april 2019 og bestod av partiene Ap, KrF og Venstre.

Byrådet Valhammer hadde fra 25. april 2019 klokken 13.00 følgende sammensetning:

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)
Byråd for finans, innovasjon og eiendom Håkon Pettersen (KrF) (nestleder)
Byråd for sosial, bolig og inkludering Per-Arne Hvidsten Larsen (V)
Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Kristin L. R. Engø  (Ap)
Byråd for helse og omsorg Beate Husa (KrF)
Byråd for klima, kultur og næring Julie Andersland (V)
Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti (Ap)

Endringer i byrådet Valhammer

Byråd Anna Elisa Tryti (Ap) fratrådte som byråd og Rune Bakervik (Ap) ble oppnevnt som byråd for byutvikling fra 24. juni 2019.

Byrådet fra 24. juni 2019
Byrådet fra 24. juni 2019
Bilde: Andrew Buller

Byråd Per Arne Larsen fratrådte i forbindelse med at Erlend Horn kom tilbake etter foreldrepermisjon. Byråd Erlend Horn tiltrådte 12. august og ble ny nestleder i byrådet.

Lørdag 19. oktober 2019 meddelte KrF at de gikk ut av byrådet med umiddelbar virkning.  Byrådene Håkon Pettersen og Beate Husa fratrådte som henholdsvis byråd for finans, innovasjon og eiendom og byråd for helse og omsorg.

Da det pågikk forhandlinger mellom Ap, Venstre, SV og MDG om å danne byråd etter årets kommunevalg, var byrådsleders konklusjon at byrådet fortsetter med to partier og med fem byråder til nytt byråd var klart.

Ansvarsområdet finans, innovasjon og eiendom ble lagt til byråd Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø og ansvarsområdet for helse og omsorg til byråd Erlend Horn.

29. oktober 2019 ble byrådet konstituert med følgende sammensetning:

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) (nestleder)
Byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn (V)
Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF)
Byråd for arbeid, sosial og bolig Lubna Boby Jaffery (Ap)
Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG)
Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Kristin L. R. Engø (Ap)

Byrådet bestod nå av partiene Ap, Miljøpartiet de Grønne, KrF og Venstre.

Byrådet fra 29. oktober 2019
Byrådet fra 29. oktober 2019
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Byråd Linn Kristin Engø (Ap) valgte å fratre 27. januar 2020 og fra 6. februar 2020 ble Endre Tvinnereim byråd for barnehage, skole og idrett.

Byrådet fra 6. februar 2020
Byrådet fra 6. februar 2020
Bilde: Andrew Buller

Byråd Thor Haakon Bakke fratrådte 5. oktober 2020 pga foreldrepermisjon.

Politisk rådgiver Eline Aresdatter Haakestad ble byråd for klima, miljø og byutvikling fra 5. oktober til 31. januar 2021 da Thor Haakon Bakke igjen ble utnevnt som byråd for klima, miljø og byutvikling.

Roger Valhammer hadde foreldrepermisjon i perioden 21. juni 2021 til og med 29. august 2021. Lubna Jaffery fungerte som byrådsleder i denne perioden og Linn Katrin Pilskog var byråd for sosial, bolig og inkludering .

Katrine Nødtvedt ble innvilget permisjon fra oktober 2021 til og med 30. januar 2022.  Politisk rådgiver Eline Aresdatter Haakestad var byråd for kultur, mangfold og likestilling i denne perioden.

Da tidligere ordfører Marte Mjøs Persen ble utnevnt til statsråd i Støre regjeringen rykket Lubna Boby Jaffery inn på Stortinget og mandag 18. oktober fratrådte hun som byråd.

Ruth Grung ble ny byråd for arbeid, sosial og bolig fra 21. oktober 2021.

I bystyrets møte 24. november 2021 kl. 1730 meddelte byrådsleder Roger Valhammer at han og byrådet fratrådte. Byrådet Valhammer  ble da et forretningsministerium inntil nytt byråd ble konstituert 6. desember 2021 kl. 1400.