Gå tilbake til:
Du er her:

Byrådet Valhammer II

Byrådet Valhammer II ble konstituert 6. desember 2021

Da byrådet Valhammer II ble konstituert hadde det følgende sammensetning:

Byrådsleder Roger Valhammer
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke
Byråd for finans, næring og eiendom Erlend Horn
Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa
Byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung
Byråd for kultur, mangfold og likestilling Eline Haakestad
Byråd for barnehage, skole og idrett Endre Tvinnereim

Fra venstre: Elina Haakestad (MDG), Thor Haakon Bakke (MDG), Beate Husa (KrF), Erlend Horn (V), byrådsleder Roger Valhammer (Ap), Endre Tvinnereim (Ap) og Ruth Grung (Ap)
Fra venstre: Elina Haakestad (MDG), Thor Haakon Bakke (MDG), Beate Husa (KrF), Erlend Horn (V), byrådsleder Roger Valhammer (Ap), Endre Tvinnereim (Ap) og Ruth Grung (Ap)

Byråd Erlend Horn gikk ut i foreldrepermisjon 3. januar 2022 og politisk rådgiver Per-Arne Hvidsten Larsen ble utpekt som ny byråd for finans, næring og eiendom fra samme dato.

Mandag 31. januar 2022 gikk Eline Haakestad ut av byrådet og Katrine Nødtvedt ble igjen byråd for kultur, mangfold og likestilling etter å ha hatt permisjon i noen måneder.

1. februar 2022 meddelte byråd Endre Tvinnereim at han ønsket å tre ut av byrådet. Tirsdag 2. februar ble Linn Katrin Pilskog utnevnt som ny byråd for barnehage, skole og idrett.

Byrådet hadde fra da av følgende sammen setning:

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)
Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke (MDG) (byrådets nestleder)
Byråd for finans, næring og eiendom Per-Arne Hvidsten Larsen (V)
Byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF)
Byråd for arbeid, sosial og bolig Ruth Grung (Ap)
Byråd for kultur, mangfold og likestilling Katrine Nødtvedt (MDG)
Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog (Ap)

Byråd Valhammer mai 2022 Fra venstre: Ruth Grung (Ap), Beate Husa (KrF), Per-Arne Hvidsten Larsen (V), byrådsleder Roger Valhammer (Ap),  Thor Haakon Bakke (MDG), Linn Katrin Pilskog (Ap) og Katrine Nødtvedt (MDG).
Byråd Valhammer mai 2022 Fra venstre: Ruth Grung (Ap), Beate Husa (KrF), Per-Arne Hvidsten Larsen (V), byrådsleder Roger Valhammer (Ap), Thor Haakon Bakke (MDG), Linn Katrin Pilskog (Ap) og Katrine Nødtvedt (MDG).
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Erlend Horn meddelte 2. mai 2022 at han ville fratre som finansbyråd etter endt foreldrepermisjon 25. mai.
Per-Arne  Hvidsten Larsen fortsatte som byråd for finans, næring og eiendom.

22. august 2022 gikk KrF ut av byrådet og byråd for eldre, helse og frivillighet Beate Husa (KrF) fratrådte.

25. august ble byrådet konstituert på nytt med følgende sammensetning og med endrete ansvarsområder for flere av byrådene:

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap)
Byråd for klima, miljø og samferdsel Thor Haakon Bakke (MDG) (byrådets nestleder)
Byråd for finans, næring og eierskap Per-Arne Hvidsten Larsen (V)
Byråd for helse og omsorg Ruth Grung (Ap)
Byråd for kultur, sosial og inkludering Katrine Nødtvedt (MDG)
Byråd for byutvikling Ingrid Nergaard Fjeldstad (V)
Byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog (Ap)

Fra venstre: Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), Katrine Nødtvedt (MDG), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap), Linn Katrin Pilskog (Ap), Ruth Grung (Ap) og Per-Arne Hvidsten Larsen (V).
Fra venstre: Ingrid Nergaard Fjeldstad (V), Katrine Nødtvedt (MDG), Thor Haakon Bakke (MDG), Roger Valhammer (Ap), Linn Katrin Pilskog (Ap), Ruth Grung (Ap) og Per-Arne Hvidsten Larsen (V).
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

I bystyrets møte 26. oktober 2022 meddelte byrådsleder Roger Valhammer at han ville tre av og i henhold til Kommunelovens § 10-5 trådte da hele byrådet av.

Frem til nytt byrådet ble konstituert  fungerte byrådet Valhammer II som et forretningsministerium.

Byrådet Valhammer II fratrådte 3. november 2022.