Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 20. februar er klare

Aktuelle saker er oppstart av arbeid med kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen, gjennomføringsvedtak for sanering av Slettebakken deponi og rullering av temaplan "Omsorg med kunnskap".

På sitt møte torsdag 20. februar skal byrådet behandle følgende saker:

Vedtak

Saker der byrådet skal fatte vedtak:

Innstillinger

Saker der byrådet innstiller til bystyrets organer:

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret.

Videre på internett

Vedlegg