Gå tilbake til:
Du er her:

Sakene til byrådet 22. oktober er klare

Av aktuelle saker er ny handlingsplan mot støy, arbeid med ny kjøkkenstruktur i Bergen kommune, planer for nye boliger i Fana og på Sandsli, samt en ny tilskuddsordning for etisk handel.

På sitt møte torsdag 22. oktober skal byrådet behandle følgende saker: 

Vedtak

Saker der byrådet fatter vedtak. 

Innstillinger

Saker der byrådet avgir en innstilling, og bystyret fatter endelig vedtak. 

Se saksregister

Merk at ikke alle sakene er trukket frem her. For eksempel private klagesaker omtaler vi i regelen ikke, idet dette blir varslet direkte til dem det gjelder. Komplett sakskart finner du under menyvalg Politikk, politiske utvalg. Velg saker avgjort av byrådet og saker med innstillinger til bystyret