bystyremøte
Bystyremøtet sendes direkte på nett. Du kan også gå til arkivet inne i Web-TV-spilleren og se tidligere møter.
Bilde: Andrew M. S. Buller

Les sakene fra bystyret 25. januar

Av aktuelle saker er Grønn strategi, språkpolitisk plan, sykkelstamveg E39, forvaltningsrevisjon av fastlegeordningen og forslag om kveldsåpne barnehager.

Bystyrets møte 25. januar ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet. 

Følg møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (lenke åpnes i eget vindu). Møtet vil bli tekstet i etterkant. 

På sakskartet

Aktuelle saker var blant annet språkpolitisk plan, Grønn strategi, kulturtilbud på tegnspråk, forvaltningsrevisjon av fastlegeordningen og endringer i barneverntjenesten. Se forhåndsomtalen

Interpellasjoner

Vedtak

Økonomi, administrasjon og næring

Barnehage og skole

Det ble ikke fattet vedtak i høringsuttalelse til privatskoleloven

Bymiljø 

Ordfører Linn Kristin Engø
Ordfører Linn Kristin Engø
Bilde: Andrew Buller
Bybanen på Danmarks plass
NYE SATSINGER: Utslipp fra veitrafikken står for cirka 40 prosent av klimagassutslippene i Bergen. Derfor inneholder Grønn strategi flere satsinger for å fremme bærekraftig transport. Strategien som bystyret nå har vedtatt, skal være førende for klimaarbeidet i Bergen frem mot 2030.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Helse og omsorg  

lege med legefrakk
FASTLEGEORDNINGEN: Bystyret har fått forvaltningsrevisjon for kapasitet og dekning i fastlegeordningen.
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Kultur og idrett

Det ble ikke fattet vedtak om vennskapsby i Ukraina.  Bystyret sender saken tilbake til byrådet for videre bearbeiding, før den på nytt fremmes for bystyret.  

Se saksregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.