Bilde av representantene i bystyresalen
WEB-TV: Du kan følge bystyredebatten og votering over sakene direkte på bystyrets web-TV.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Se sakene fra bystyret 31. mai

Av aktuelle saker er Bybanen til Åsane, ny idrettshall på Rå skole, fagopplæring i Bergen kommune og kjøp av byarkivets lokaler.

Bystyrets møte 31. mai ble holdt i Det gamle Rådhus. Se kjøreplan for møtet.
 

Se møtet på web-TV

Du kan se møtet på bystyrets web-TV (lenke åpnes i eget vindu). Du kan også navigere i klipp fra diskusjonen for hver enkelt sak. 
 

Interpellasjon

En interpellasjon er et skriftlig spørsmål til bystyret. Bystyret fattet kun vedtak i en interpellasjon: 

Saker der bystyret har fattet vedtak

For detaljer om hva bystyret vedtar i den enkelte sak, se protokoll som blir lagt ut her noen dager etter møtet. Oversikten under er skrevet før møtet. 

Bymiljø

Bilde av Bybanen
PÅ VEI MOT ÅSANE: Bystyret skal ta stilling til reguleringsplan for Bybanen til Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og hovedsykkelrute fra sentrum til Åsane. Bybanen til Åsane er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet, som er samarbeidet om byvekstavtalen for Bergensområdet inngått mellom stat, kommune og fylkeskommune.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Barnehage og skole

Bilde fra bygg Rå skole
NY IDRETTSHALL: Bystyret skal vedta finansiering av ny idrettshall på Rå skole. Bakgrunnen for prosjektet er at gymsalen er fra 1962 og lokalene til skolehelsetjenesten er utdaterte.
Bilde: Trude Haugen

Helse og omsorg

Kultur og idrett

Bilde fra inni fjellhallene
FRA LEIE TIL EIE: Bystyret skal gi byrådet fullmakt til å kjøpe lokalene til Bergen byarkiv. I dag leier byarkivet lokalene, som blant annet omfatter flere fjellhaller det det tidligere ble lagret øl.
Bilde: Bergen kommune

Økonomi, administrasjon og næring

Bilde kokkelærling, kvinne
FAGOPPLÆRING I KOMMUNEN: Plan for fagopplæring har vært på høring og er nå klar for bystyret. Overordnete mål i planen er at Bergen kommune skal utdanne faglært arbeidskraft for å sikre rekruttering og kvalitet i tjenestene. Bergen kommune skal også gi tilbud om fagopplæring slik at flere kan komme inn i arbeidslivet.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Se sakregisteret

Kun et utvalg av saker til bystyrets behandling blir trukket frem her. Under Politikk, politiske utvalg på våre nettsider, finner du innstillinger, saksframstillinger og vedtak i alle saker som blir behandlet i bystyret.

Se også:

NYHETSBREV: Vil du ha nyhetsbrev fra oss? For å abonnere, gå til www.bergen.kommune.no/nyhetsbrev og legg inn e-post-adressen din.