1. Barne- og familiehjelpen (BFH)

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Hos oss møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne. Vi arbeider for at barn og ...
 2. Barne- og familiehjelpen

  > Forside > Hva skjer > Tema
 3. Barne- og familiehjelpen Fyllingsdalen og Laksevåg

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 4. Barne- og familiehjelpen Fana og Ytrebygda

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 5. Barne- og familiehjelpen Bergenhus og Årstad

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 6. Barne- og familiehjelpen Arna og Åsane

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger
 7. Velkommen til Barne- og familiehjelpen (BFH)

  > Forside > Hva skjer > Tema > Barne- og familiehjelpen
  snakke med barn og ungdommer. ...
 8. Rapport om implementering av musikkterapi i Barne- og familiehjelpen

  > Forside > Om kommunen > Avdelinger > Kunnskapssenteret i Etat for barn og familie > Om oss
  målgrupper, tjenestebeskrivelse og hvordan dette kan inngå i øvrig tjenestetilbud. ...
 9. Psykolog, råd og veiledning i barne- og familietjenesten

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Barnevern og foreldrestøtte > Støtte til familier og ungdom
  Psykologer i barne- og familietjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende med gravide, barn ...
 10. Råd og veiledning til foreldre og gravide

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen har kurs og gir råd og veiledning til foreldre som opplever at barna deres ...
 11. Musikkterapi til barn, unge og familier

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpens musikkterapitilbud er for både barn, ungdommer (0-18 år) og familier som ...
 12. Angstmestringskurs for barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen tilbyr angstmestringskurs til barn og unge som strever med uro og ...
 13. Noen å snakke med - barn og unge 0-18

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Barne- og familiehjelpen er til for deg som trenger noen å snakke med. Hos oss møter du trygge ...
 14. Hjelpetjenester for barn og unge

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Det skal være trygt og godt å vokse opp i Bergen. Mange barn, unge og familier møter likevel på ...
 15. Rådgiving til foreldre og barn med samarbeidsvansker (TIBIR)

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  , som opplever problemer mellom barn og foreldre. Vi tilbyr PMTO-terapi, PMTO-foreldregrupper og ...
 16. Veiledning for foreldre: COS og ICDP

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  . Kursene er et tilbud til deg som ønsker å bli tryggere i foreldrerollen og få bedre kontakt med barnet ...
 17. Statusrapport for helse- og barneverntjenester 2021

  > Forside > Politikk > Byrådet > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Byrådet legger frem rapport om status og utvikling i helse- og barneverntjenestene i Etat for barn ...
 18. Gir barn og ungdom hjelp til å overvinne problemer

  > Forside > Hva skjer > Tema > Publikasjoner > Bergenseren > Reportasjer
  Å oppleve noe utfordrende i familien på et tidspunkt i livet er normalt. Barne- og familiehjelpen ...
 19. Har fått status for helse- og barneverntjenester

  > Forside > Politikk > Bystyret > Bystyret 2019-2023 > Behandlede saker > Helse, omsorg og inkludering
  Bystyret har fått statusrapport for helse- og barneverntjenester og vedtatt flere merknader til ...
 20. Skolehelsetjeneste

  > Forside > Innbyggerhjelpen > Barnehage og skole > Grunnskole > Skolehelsetjeneste
  Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever. Dette gjelder også elever som har ...