Bilde av ungdommer

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Bergen. Mange barn, unge og familier møter likevel på utfordringer, og kan ha behov for støtte. Her finner du en oversikt over tjenester som kan hjelpe.

Det kan være vanskelig å vite hvor du skal henvende deg når du har en utfordring. I kommunen er det alltid noen du kan snakke med, enten det gjelder deg selv, familie eller en venn. Er det en lærer du har god kontakt med, kan hun eller han hjelpe deg med å finne rett tjeneste, eller du kan ta kontakt med helsesykepleieren på skolen eller fastlegen din

Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt. Det vil si at du (eller foreldrene dine hvis du er under 16) må si at det er greit hvis de skal kunne involvere andre.   

Ønsker du å snakke med noen utenfor skolen, kan du kontakte disse tjenestene:  

Her kan du finne gode råd om psykisk helse og følelser (ung.no).

I Bergen kommune tar vi bekymringer for barn og ungdom på alvor, og aller helst ønsker vi å kunne gi riktig hjelp så tidlig som mulig, slik at vanskene ikke rekker å vokse seg større. 

Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt, og skal også kunne hjelpe deg videre dersom en annen tjeneste er rett for ditt behov. Dersom det gjelder barnet ditt, kan du kontakte ansatte i barnehagen, på skolen, helsestasjonen eller barnets fastlege. Her er informasjon om noen av tjenestene som jobber med barn og unge i kommunen: 

Her kan du finne gode råd til deg som er mor eller far (Bufetat)

Barn, ungdom, foreldre, andre pårørende og fagfolk kan oppleve systemet av hjelpeinstanser som forvirrende. Bergen kommune og Helse Bergen har jobbet sammen for å utvikle bedre tjenester til barn og unge i Bergen.

Gode samhandlingsforløp

Barn og unges helsetjeneste er et regionalt samarbeid som Bergen kommune er en del av. Samarbeidet skal sikre gode forløp for barn og unge med psykiske utfordringer. 

Les mer om samhandlingsforløpene og samarbeidet her:

Tydelig fordeling av roller og ansvar

Det er utviklet syv samhandlingsforløp, som skal bidra til tydeligere fordeling av roller og ansvar mellom de ulike tjenestene. Både brukere og fagfolk fra mange ulike tjenester har bidratt.
 
Her finner du et samtaleverktøy utviklet av Helse Stavanger (Lars Øhlchlers og Impress Publisering):

Prosjektperioden var fra januar 2021 til februar 2022. 

For innspill, eller mer informasjon om Bergen kommune sin rolle i det regionale samarbeidet, kontakt: Astrid Litland - astrid.litland@bergen.kommune.no