Bilde fra helsestasjon

Her har vi samlet snarveier til relevant informasjon for barn og unge.

Våre hovedtjenester for å ivareta barn og unges helse:

Legehjelp

Blir barnet ditt syk og har behov for undersøkelse fra lege, tar dere kontakt med fastlegen. Les mer om fastlegene i Bergen kommune.
Trenger barnet øyeblikkelig hjelp som ikke fastlegen kan hjelpe dere med, kan dere ringe Bergen legevakt på 116 117. Les mer om Bergen legevakt. 
Ved akutt fare for liv og helse, må dere ringe 113.

Familiens hus

Familiens hus er betegnelsen på en samlokalisering av tjenester for barn og familie på ett sted. I Familiens hus vil du finne tjenestene beskrevet under, som helsestasjon, jordmortjeneste, barnevern og Barne- og familiehjelpen. 

Helsestasjon – 0 til 16 år

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Jordmor og svangerskapsoppfølging

Jordmortjenesten ved helsestasjon 
Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel
Oppfølging av svangerskapsdiabetes
Rusfri start på livet - spesielt kurstilbud ved Familiens hus i Årstad

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom, et gratis dropin-tilbud
Testtilbud Klamydia og Gonoré
Få hjelp mot kjønnslemlestelse

Utekontakten

Utekontakten - du treffer oss på skoler i Bergen, og steder der ungdom oppholder seg.
Livsmestring for ungdom - LIFU 
Tidlig Ute - alternativ til straff for unge som blir pågrepet for narkotikarelatert kriminalitet

Ung Arena 

Ung Arena Bergen - møteplass, hjelpe- og samtaletilbud for deg mellom 12 og 23 år som bor i Bergen

Barne- og familiehjelpen (BHF) - 0 til 18 år

Psykolog, råd og veiledning i Barne- og familietjenesten
Barne- og familiehjelpen – gir støtte til barn og deres foreldre. Hos oss møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne. Herunder er faste tilbud som:

Familiehjelp

Råd og veiledning til foreldre og gravide
Godt samliv - kurs for førstegangsforeldre
Rådgiving til foreldre og barn med samarbeidsvansker (TIBIR) -
Veiledning for foreldre: COS og ICDP - kurs for å veilede foreldre til et bedre samspill med barna.
Familieråd 
Musikkterapi til barn, unge og familier 

Psykisk helsehjelp barn og unge

Noen å snakke med - barn og unge 0-18 år
Angstmestringskurs for barn og unge
Grupper for unge 13-16 år med rus eller psykisk sykdom i familien (i BFH Fana og Ytrebygda)

Barnevern

Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskelig, får hjelpen og omsorgen de trenger.
Om barnevernet
Sende bekymringsmelding til barnevernet
Kontakt barnevernvakten i Bergen - tar imot akutthenvendelser hele døgnet
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skoler og barnehager med å tilrettelegge for at barn, elever og voksne med behov for særskilt tilrettelegging får et inkluderende, likeverdig og tilpasset tilbud. 
 

Spesielle hjelpebehov

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne - oversikt tjenester
Ergo- og fysioterapi for barn og unge 
Søk familievikar - for deg med små barn og en særlig krevende hverdag grunnet akutt sykdom eller andre spesielle omstendigheter.
Forebygging av selvmord og selvskading hos barn og unge 
Hvordan snakke med barn om kriser
Klage på helsetjenester