Bildet viser en gutt som leker med dyrefigurer

Her får du oversikt over tjenester og tilbud til barn og unge under 18 år med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser. 

Familievikar
Familievikar

Pedagogiske tilbud til barn med spesielle behov 0-6 år
Tidlig innsats - lavterskeltilbud i barnehager

Spesialpedagogisk hjelp under opplæringspliktig alder - Lov om barnehage § 31

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne
Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Individuell utviklingsplan for barn i barnehagealder
Individuell utviklingsplan (IUP) for barn i barnehagealder

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage
Skyss til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage

BKL avd. Alrekstad - Alternativ skole
Bergen kommune - BKL avd. Alrekstad - Alternativ skole

Barn med autisme
Barn med autisme

Fritak fra opplæringsplikt og ekstra skoleår i grunnskolen
Fritak fra opplæringsplikt og ekstra skoleår i grunnskolen

Søknad om sletting av fravær på vitnemål
Søknad om sletting av fravær på vitnemål


Opplæring på alternativ arena – deltidstilbud
Opplæring på alternativ arena - deltidstilbud


Opplæringstilbud i forsterket avdeling/skole
Opplæringstilbud i forsterket avdeling/skole

Spesialundervisning i grunnskolen
Spesialundervisning i grunnskolen

Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT)
Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland (SAPT)

Skoleskyss på grunn av nedsatt funksjonsevne
Skoleskyss

Ungdomsfritidsordning
Ungdomsfritidsordning (UFO)

Opplæring i og på tegnspråk
Opplæring i og på tegnspråk

Tilpassing av skolebygg
Søknad om å tilpassing av skulebygg for elevar med funksjonsnedsetting

Infoposten
Infoposten

Kultur og fritidstilbud til personer med utviklingshemming
Kultur- og fritidstilbud til personer med utviklingshemming

Tilrettelagte idrettstilbud for mennesker med funksjonsnedsettelse
Tilrettelagt idrettsaktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Kunst og kulturtilbud for personer med psykiske helseplager
Kunst- og kulturtilbud for deg med psykiske helseplager

Støttekontakt
Søke om støttekontakt

Sommerleir for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lærevansker
Sommerleirer for elever med funksjonshemming, utviklingshemming eller lærevansker

Vinteraktiviteter på Kvamskogen
Vinteraktivitetsdager på Kvamskogen 2022

Nyttig innhold