1. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Omsorgsbolig
  Omsorgsboliger er tilrettelagte boliger med livsløpsstandard. ...
 2. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Omsorgstjenester > Omsorgsbolig
  Omsorgpluss-bolig er tilrettelagt omsorgsbolig med livsløpsstandard. I boligene kan de som har behov for det, få bistand fra ...
 3. > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Kultur > Kulturtilbud
  lle spaserstokk er en byomfattende ordning som tilbyr kulturopplevelser til beboere ved sykehjem og omsorgsboliger i Bergen. Profesjonelle kunst- og kulturutøvere i Bergen søker om å være del ...
 4. > Forside > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Fritid > Frivillighet
  Du kan velge om du vil bidra på sykehjem, for hjemmeboende eldre, på et aktivitetssenter eller i en omsorgsbolig. Du trenger ingen spesielle kunnskaper eller egenskaper for å bli frivillig. ...
 5. > Forside > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Tilrettelagte botilbud
  Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. ...
 6. > Forside > Innbyggerhjelpen > Hvem er du? > Senior > Helse- og omsorgstjenester
  Les mer om omsorgsboligene, hvem de passer for og hvordan du søker. ...
 7. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Akutt helsehjelp > Legevakt
  For personer som bor på aldershjem og beboere i omsorgsbolig gjelder vanlige regler for betaling av egenandel. ...
 8. > Forside > Innbyggerhjelpen > Bolig og sosiale tjenester > Botilbud > Kommunal bolig
  kjent med og følge husordensreglene/ vedtektene som gjelder for laget eller sameiet. GJELDER IKKE OMSORGSBOLIGER OG BOFELLESSKAP: § 12 Renhold og rydding av fellesarealerLeietaker skal sørg ...
 9. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Helsetjenester > Sykehjem
  Se blant annet informasjon om tjenestene: Omsorgpluss Omsorgsbolig Hjemmesykepleie Hverdagsrehabilitering ...
 10. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Folkehelse > Smittevern
  Dette gjelder: Alle fra fylte 65 år Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). ...
 11. > Forside > Innbyggerhjelpen > Hvem er du? > Senior > Pårørende
  sstønad Aktivitetssenter for hjemmeboende eldre Aktiviteter for personer med demens Hjemmesykepleie Omsorgsbolig Sykehjem Ved behov for hjelp innen ergo- eller fysioterapi, er det en annen sø ...
 12. > Forside > Innbyggerhjelpen > Helse og omsorg > Psykisk helse > Psykisk helsehjelp
  Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler. Søkere må være diagnostisert av den psykiatriske spesia ...