Bildet viser mor og datter som sitter i sofaen.

Er du pårørende eller verge for seniorer i Bergen? Les om avlastning og annen nyttig informasjon om tjenester og tiltak, som kan hjelpe dine nærmeste til å mestre mer av egen hverdag. 

Bergen kommune ønsker og har behov for et godt samarbeid med deg som er pårørende. Du som er pårørende, er en sentral bidragsyter og støttespiller. Du har som regel god kunnskap om behovene til den du er pårørende for. 

Ta kontakt med oss 

God dialog mellom deg og helse- og omsorgstjenestene har stor betydning for sikre best mulig oppfølging og hjelp til den som er syk. Ta gjerne kontakt med tjenesten som bistår dere, i samråd med den som er syk, for å avklare hvordan dere som pårørende kan bidra. 

Les mer om gode råd til deg som er pårørende på HelseNorge.

Kommunen har flere ulike former for avlastningstiltak, hjelpemidler og alarmer som involverer pårørende. 

Alarmer som gir trygghet i hjemmet

En del eldre kan oppleve teknologi som fremmed og utrygt, og vi oppfordrer deg derfor til å vurdere behov for velferdsteknologi sammen med senioren du er pårørende for. 

Er det aktuelt med velferdsteknologi for dere, har du mulighet til å hjelpe den du er pårørende for ved blant annet å motta varsler fra sensorer og benytte GPS til å lokalisere og eventuelt hente brukeren. Om du vil inngå samarbeid med kommunen, vil kommunens responssenter alltid være tilgjengelig om det oppstår feil, eller du blir syk, er opptatt eller er bortreist. Se mer informasjon om alarmer som gir trygghet i hjemmet. 

Avlastning 

Avlastning blir tildelt som støtte til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning blir gitt på timebasis både i og utenfor hjemmet, som besøks-/weekendhjem eller som opphold i avlastningsbolig. Les mer om hvordan du går frem for å motta avlastning.

Hjelpemidler

Pårørende kan bestille time og hente ut hjelpemidler på vegne av seniorer som trenger hjelp til å mestre ulike deler av hverdagen, som for eksempel personlig stell og bevegelse. Les mer om hva som er tilgjengelig, og hvordan du går frem for å bestille time og hente ut hjelpemidlene. 

Omsorgsstønad

Er du pårørende og har et særlig tyngende omsorgsarbeid som varer over tid, kan du søke om omsorgsstønad. Kommunen vurderer både brukernes og pårørendes behov, og skal gi et nødvendig og forsvarlig tilbud til den enkelte. Les om hva omsorgsstønad er, hvem som kan motta det og hvordan du søker om stønaden.

Er du pårørende til noen som har behov for helse- og omsorgstjenester? Se hvordan du går frem for å hjelpe dem med å søke. 

Fullmakter og vergemål

Søknadsprosess

Kommunen har en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester, og det kan være vanskelig å vite hvilke tjenester som vil være riktig for å dekke hjelpebehovet i deres situasjon. Les om ulike helse- og omsorgstjenester for seniorer i Bergen kommune. (Legg inn lenke til ny innbyggerhjelp: Helse- og omsorgstjenester for seniorer). Ta gjerne direkte kontakt med Vurderingskontor for voksne og eldre og beskriv deres behov, og vi vil informere deg om hvilke tjenester som er tilgjengelige i deres situasjon.

Du kan hjelpe eldre personer, som du er pårørende til, med å søke på pleie- og omsorgstjenester i Bergen kommune. Les mer om hvordan du går frem for å søke om helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune.

Oversikt over hvilke tjenester denne søknadsprosessen gjelder for: 

Ved behov for hjelp innen ergo- eller fysioterapi, er det en annen søknadsprosess. Les om ergo- og fysioterapi for eldre, hvem som kan motta slik hjelp og hvordan dere søker. 

Klage på helse- og omsorgstjenester

Dere har rett til å klage dersom den du er pårørende for, har fått avslag på søknad om helse- og omsorgstjenester. Er dere misfornøyd med kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene fra Bergen kommune, kan dere be om en tilsynssak. Les mer om hvordan du går frem for å klage på vedtak eller be om en tilsynssak.

Bergen kommune har flere tjenester som tilbyr støtte og kunnskap til deg som er pårørende til personer med demens. 

Er du pårørende til noen med psykiske helseproblemer, kan du også kontakte avdeling for psykisk helse i det byområdet der du bor. 

Andre nettsider som kan være nyttige for pårørende er: 

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Der finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp og oversikt over rettigheter. Du kan også lese om andre pårørendes erfaringer.