Gotisk skrift

Håndskrift på 16- til 1800-tallet var oftest skrevet med et gotisk alfabet, som gjør tekstene vanskelige å lese.

De gotiske bokstavene for r og v.
De gotiske bokstavene for r og v.
 

Vedlagte gratis pdf-publikasjon gir en innføring i kunnskap som er viktig for å lese den gamle skriften. I tillegg trenger du mye øvelse. Publikasjonen inneholder også alfabetet til gotisk trykt skrift (kalt fraktur).

I 2017 ble det vedtatt regler for avskrift ved Bergen Byarkiv. Reglene er nå inkludert i veiledningen i lesing av gamle kilder.

www.hist.uib.no/gotisk finner du et internett-kurs i lesing av gotisk skrift. Her kan du øve deg på mange ulike håndskrevne tekster, med mulighet til å kontrollere din forståelse av teksten. Å lære å lese gotisk skrift skjer mest effektivt når du ikke har fasit tilgjengelig før etter at du har gitt ditt eget forslag til hvordan ordene skal leses.

Papirutgave kr. 30,-

Vedlegg