Lepra

De norske Lepraarkivene har stått på UNESCO’s liste for Verdens Hukommelse siden 2001. Arkivene, som er oppbevart i Bergen, forteller en unik historie om et mørkt kapittel i vår historie.

Denne boken forteller historien om epidemien som herjet landet på 1800-tallet, og som førte til offentlige inngripen. Gjennom registre, opprettelse av sykehus og satsing på forskning klarte man å få kontroll på sykdommen. Boken er rikt illustrert med unik arkivdokumentasjon.

Lorentz M. Irgens, Yngve Nedrebø, Sigurd Sandmo og Arne Skivenes (red.). Selja forlag 2006.

Kr. 198,-

Lepra bilde