Digitalt fortalt

Bergen byarkiv har bidratt med fortellinger på Digitalt fortalt.

Digitalt fortalt er personlige fortellinger knyttet til kulturarv - gjerne de spennende og annerledes fortellingene.

En digital fortelling kan være en tekst med illustrasjoner, en video, en lydfil, animasjoner, fotografier eller en nettutstilling.

Fortellingene kan ta utgangspunkt i ulike typer kilder, både skriftlige og muntlige, de kan ta utgangspunkt i gjenstander og i personlige opplevelser.

Byarkivets fortellinger finner du her.

Digitalt fortalt ble lansert 3. februar 2009 og var ABM-utviklings satsing i Kulturminneåret 2009. Etter avslutningen av Kulturminneåret 2009 har Digitalt fortalt blitt videreført i Digitalt Museum.  Alle fortellingene finner du her.