Folkets sorg – en minneutstilling

I forbindelse med markeringen av hendelsene på Utøya og i regjeringskvartalet laget Bergen byarkiv i 2012 utstillingen «Folkets sorg – en minneutstilling».

Utstillingen gir et uttrykk for sorg og medfølelse fra folk i Bergen ukene etter 22. juli 2011, og viser et utvalg av gjenstander, hilsener og tegninger som ble samlet inn fra Den blå steinen.

Av hensyn til pårørende og for å ivareta personvernet, har vi utelatt hilsener dedikert til enkeltpersoner samt hilsener underskrevet med fullt navn.

Utstillingen ble også vist i Bergen rådhus på egne datamaskiner.

Foto fra Den blå steinen

Hvis bildet ikke vises: http://issuu.com/bergen_byarkiv/docs/foto_minne?e=2914280/8702396

Gjenstander fra Den blå steinen

Hvis bildet ikke vises: http://issuu.com/bergen_byarkiv/docs/gjenstander?e=2914280/8702479

Hilsener fra Den blå steinen

Hvis bildet ikke vises: http://issuu.com/bergen_byarkiv/docs/hilsener_nett?e=2914280/8702457

Tegninger fra Den blå steinen

Hvis bildet ikke vises: http://issuu.com/bergen_byarkiv/docs/tegninger_nett?e=2914280/8702513