Beretninger

I forbindelse med internettutstillingen har vi invitert folk som opplevde eksplosjonsulykken til å skrive ned sine erindringer om eksplosjonen og tiden etterpå. I alt har vi fått inn 37 bidrag. Noen har skrevet til oss, og andre fortalt oss sine historier muntlig.

De fleste bidragsyterne var barn eller ungdom i 1944, men vi har også fått enkelte bidrag fra personer som var voksne under krigen. Det gjør et sterkt inntrykk å lese bidragene. Historien blir mer virkelig når den får en personlig stemme.

Fra internett til arkiv
Her finner du beretningene publisert, med godkjenning av bidragsyterne. Flere har også lånt oss private fotografier og lignende. Disse har vi gjengitt sammen med beretningene. Andre beretninger er illustrert med fotografier fra Bergen Byarkiv. Bidragene vi har fått inn vil bli arkivert for ettertiden i Bergen Byarkiv. Slik vil de kunne leses og brukes også av fremtidige generasjoner.

Vedlegg