Bergen i 1944

Havne- og sjøfartsbyen Bergen hadde i 1944 noe over 100.000 innbyggere. Bergen var sentral i det tyske forsvaret av Vestlandet og tyskerne hadde bygd flere store festningsanlegg rundt byen.

Deler av byen var rammet av krigshandlingene og på Nordnes var for eksempel over hundre bygninger ødelagte etter bombeangrep. I flere sentrumsgater var det satt opp tanksperringer, såkalte "Hitlerjeksler" og det var bygd bunkere både i sentrum og langs flere av utfartsårene.

Innbyggerne og krigen
I gatene patruljerte tyske soldater, og byens innbyggere var pålagt å gå med legitimasjonskort eller grenseboerbevis.

Folks hverdag var ellers preget av blendingsgardiner, mørklagte gater, rasjonering og mangel på mat og andre forbruksvarer.

Boligsituasjonen i byen var også vanskelig. Boligbyggingen hadde stoppet helt opp og mange hadde mistet boligene sine i løpet av krigsårene, enten gjennom bombeangrep eller ved tyske rekvisisjoner.

Både byen og dens innbyggere var altså tydelig preget av fire år med tysk okkupasjon. Krigssituasjonen preget også barns lek og sang.

Vågsalmenningen med tankssperringerunder 2. verdenskrig.
Vågsalmenningen med tankssperringer. BBA-2848.004-Y1.
Rolf Norvin
Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv.
Tyske soldater paraderer på Torgallmenningen i 1940. Foto fra Motstandsarkivet i Bergen Byarkiv.
Andreas Mørch Saure
Rasjoneringskort på dameklær. BBA-2848.024: U:1.
Rasjoneringskort på dameklær. BBA-2848.024: U:1.
null

 

Vedlegg