Eksplosjonen

Om morgenen den 20. april oppdaget maskinisten og de to norske maskinreparatørene at det sivet røyk fra lasterommet på "Voorbode". Røykutviklingen ble gradvis verre, og etter hvert steg det en fresende ildsøyle opp fra båten.

Så - kl. 08.39 - eksploderte lasten. En flere hundre meter høy vannsøyle fulgte med stikkflammen til værs, og med vannsøylen fulgte det sand, gjørme, stein, jernplater fra båten, planker og jernkonstruksjoner. Deler av ankeret ble kastet helt opp på Sandviksfjellet.

Ødeleggelsene var enorme
Luftpresset fra eksplosjonen feide langs begge sider av Vågen, og smadret alt som lå i veien. Selv store murbygninger ble ødelagt. Så kom flodbølgen rullende over havnebassenget. Båter ble løftet til værs som eggeskall, og flere ble slengt på land.

Vannmassene fylte underetasjene på sjøboder og lagerhus, veltet innover kaiene og dro med seg både mennesker og dyr til sjøs.

Samtidig begynte det å brenne flere steder, og snart sto hele kvartaler på Bradbenken, Festningen og Nordnes i full brann. I løpet av kort tid var Bergen sentrum blitt forvandlet til en slagmark.

Eksplosjonen sett fra Skansen mot Festningskaien.
Eksplosjonen sett fra Skansen mot Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
null
Båter ble kastet på land.
Båter ble kastet på land. BBA-2848.002, Y:16.
null

 

Vedlegg