Evakuering av skolebarn

Den 25. april ble alle folkeskolene i Bergen stengt av fylkesmannen. Det ble besluttet å evakuere så mange som mulig av barna i byen.

Dette ble begrunnet med faren for sykdommer og epidemier, den store bolignøden og problemene med å skaffe mat. Evakueringsarbeidet ble organisert gjennom Menighetspleienes og Røde Kors Barnehjelp i samarbeid med blant annet Komiteen for skadelidte barn til Hallingdal.

Allerede i slutten av april ble de første barna sendt ut av byen etter først å ha blitt undersøkt av lege. Bergen kommune betalte deler av reisen, men pleieforeldrene fikk til å begynne med ikke noe vederlag for å ta i mot barna.

4260 barn ble sendt ut
I alt 4260 barn ble evakuert etter eksplosjonsulykken. Noen ble sendt til feriekolonier og lignende, men de fleste havnet hos private familier som hadde sagt seg villig til å ta i mot dem.

Barna ble sendt til ulike deler av landet. Noen lengtet bare hjem igjen, mens andre trivdes godt hos pleiefamiliene sine. De fleste barna ble sendt tilbake til Bergen i løpet av sommeren, men det var også de som ble værende hos pleieforeldrene sine til krigens slutt.

Navnemerke fra Menighetspleienes og Røde Kors´ Barnehjelp. BBA-0454, D:2.
Navnemerke fra Menighetspleienes og Røde Kors´ Barnehjelp. BBA-0454, D:2.
null

 

Vedlegg