Hjelpearbeidet

Umiddelbart etter eksplosjonen ble det satt i gang et imponerende hjelpearbeid. Arbeidet ble utført av frivillige, kommunale etater og ulike hjelpeorganisasjoner som Det sivile luftvern og Røde Kors.

Tusenvis av personer hjalp til med å redde folk ut av ruiner og brennende hus, bringe innbo og klær i sikkerhet, frakte bort døde, bringe sårede til sykehus og sikre ødelagte hus.

Organiseringen
Allerede om morgenene den 20.april hadde Katastrofeutvalget et møte. Utvalgets beretning gir en utfyllende beskrivelse av hvordan hjelpearbeidet ble organisert.

Stadsfysikus skulle være ansvarlig for lege- og sykehushjelp, Det frivillige Luftvern ved Innkvarteringssjefen skulle organisere innkvartering og bespisning av husløse. Forsyningsnemndene skulle stå for utdeling av legitimasjons- og kriserasjoneringskort, og det nyopprettede Materialkontoret skulle organisere arbeidet med istandsetting av ødelagte bygninger.

BBA_2848-024_u_1_01.jpg
BBA_2848-024_u_1_01.jpg
 

Det var mange oppgaver å gripe fatt i. Det praktiske arbeidet ble utført i nært samarbeid med de frivillige organisasjonene.

Innsamlingsaksjoner
Snart begynte også ulike organisasjoner å samle inn og dele ut klær, mat, sengetøy og utstyrsvarer til de skadelidte. Utdeling av innkomne pengebidrag ble organisert gjennom et eget fordelingskontor. Pengene ble primært gitt til familier som hadde mistet en forsørger, eller til personer som hadde fått redusert arbeidsevne som følge av ulykken.

 

Vedlegg