Innkvartering av husløse

Eksplosjonen førte til at mer enn 5000 mennesker ble husløse. Noen flyttet inn hos slektninger eller kjente, mens andre fikk et sted å sove gjennom Det sivile luftvern.

Gjennom de tre hjelpestasjonene i sentrum og beredskapsstasjonene i utkanten av byen, kunne de skadelidte også få hjelp til å skaffe seg et sted å bo. Folk strømmet til i tusenvis.

En del ble midlertidig anbrakt på skoler og i menighetshus, mens andre fikk overnatte i private hjem. Mange ble også transportert med biler og busser til beredskapsstasjoner i nabokommunene.

Boligforholdene i byen
Etter hvert fikk flere satt husene sine såpass i stand at de kunne flytte hjem igjen. For de som hadde mistet hjemmene sine var det verre. Det var fra før av mangel på boliger i byen, men nå ble både usunne loft- og kjellerlokaler, hytter og lignende tatt i bruk som boliger.

Huseiere ble bedt om å avse rom til de husville, men kommunen rekvirerte også i stor grad rom fra private. Disse husrekvisisjonene var ikke alltid like populære, ikke minst fordi de ofte ble nokså langvarige.

Innkvartering av husløse bilde
Møbler og innbo fra ødelagte hus ble samlet sammen og lagret. Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen.
 
Mange opplevde at husene deres ble totalskadet. Nordnesgaten 27 ble senere flyttet til Gamle Bergen Museum.
Mange opplevde at husene deres ble totalskadet. Nordnesgaten 27 ble senere flyttet til Gamle Bergen Museum. Fra Bergen Museum.
null

 

Vedlegg