Kaoset

Eksplosjonen kunne høres på mange kilometers avstand, og folk i utkantene kunne se en stor, svart røyksky som la seg over sentrum. Inne i sentrum var det kaos.

Store deler av kaianlegget var borte, båter var blitt kastet på land, hus var knust til pinneved eller hadde fått ødelagt tak og vinduer, trær lå veltet og gatene var fulle av vindusglass og bygningsrester. Det raste kraftige branner og luften var full av røyk, støv og vrakrester.

Fortvilelsen
Det var mange drepte og skadede. En del ble slått bevisstløse og kom til seg selv enten drivende ute i Vågen, eller delvis begravd under bygningsrester. Folk prøvde å komme seg ut av brennende og skadde hus, eller redde det som reddes kunne av klær og innbo.

Innbyggerne forsøkte å komme seg bort fra katastrofeområdet. Etterhvert ble det rene folkevandringen ut av byen. Flere var halvt påkledd med bylter av klesplagg, og mange var såret.

Det var stor usikkerhet rundt hva som hadde skjedd, og det var frykt for nye eksplosjoner. For mange var også uvissheten om hva som hadde skjedd med pårørende en stor belastning.

Hjørnet ved Nye Sandviksvei og Dreggen.
Hjørnet ved Nye Sandviksvei og Dreggen. Foto: Leif M. Endresen. BBA-1181, Va:5
null
Rosenkrantztårnet og Bergenske Dampskipsselskap i ruiner, sett fra Nordnessiden. BBA-1181, Va:5.
Rosenkrantztårnet og Bergenske Dampskipsselskap i ruiner, sett fra Nordnessiden. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
null

 

Vedlegg