Kilder

Trykte kilder:

 • Anonym beretning: "Eksplosjonen". I Bergen Historiske Forenings skrifter, nr. 98. Bergen 2003.
 • Fossen, Anders Bjarne: Byen sprenger grensene. Bergen bys historie, bind IV. Bergen 1985.
 • Greve, Tim: Bergen i krig. Bergen 1979.
 • Katastrofeutvalget i Bergen i anledning av eksplosjonskatastrofen 20.april 1944. Beretning. Bergen 1944. (PDF, 12 MB) Kørner, Bernhard: Den store prøvelsen 20. april 1944. I Bergen Historiske Forenings skrifter, nr. 69/70. Bergen 2003.
 • Lyngvi, Arne: Alarm: krigsår i Bergen. Bergen 1994.
 • Lyngvi, Arne: "I en ulvetid. 1940-1945. Noen sider fra en krigsdagbok." I Bergen historiske forening skrifter, nr. 97. Bergen 2002.
 • Lyngvi, Arne: Den store eksplosjonskatastrofen i Bergen. Medlemsblad for Aktive krigsdeltakeres forening, nr. 122. Bergen 2004.
 • Strand, Odd: "20.april: en dag i 1944." Bergen 1970.

 

Arkivmateriale:
Det finnes opplysninger om eksplosjonsulykken i en rekke arkiver ved Bergen Byarkiv. Arkivmaterialet som er gjengitt i utstillingen er hentet fra følgende arkiver:

 • BBA 0421 Bergen kommune. Innkvarteringssjefen
 • BBA-0545 Bergen kommune. Katastrofeutvalget.
 • BBA-0740Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA-0742Bergen kommune. Havnekontor/havnefogd
 • BBA- 0520 as2Krigsskadetrygden for bygninger
 • BBA-1303Bergen kommune. Skoleinspektøren
 • BBA-1181Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA-2848.002Okkupasjonshistoriekomiteen II. Samlinger
 • BBA-2848.004Okkupasjonshistoriekomiteen II. Diverse materiale
 • BBA-2848.024Inga Bentung

I tillegg har vi lånt fotografier og dokumenter fra:

Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Museum, Bergens Sjøfartsmuseum, John Bolset, Bente Cappelen-Dahl, Kjell Espelid, Knut Geelmuyden, Ruth Irgens, Aslaug Korsmo-Baugstø, Ingeborg Kronenberger, Eilif Broder Lund, Odd Mork, Elsa Solheim og Wenche Strømmen