Mat og klær

Eksplosjonen førte til en rekke dødsfall og personskader. Stadsfysikus meldte om 94 døde og 4800 sårede. Tyske døde og skadelidte var imidlertid ikke regnet med så det totale antallet var 160 drepte og over 5000 sårede.

Døde ble hentet ut av ruinene og brakt til Gades institutt til identifisering. De sårede ble transportert til førstehjelpstasjonene i Kalmarhuset og Fridalen, til legevakten eller til sykehusene.

I alt ble 506 personer innlagt på Haukeland sykehus, Reservesykehuset i Fridalen, St. Fransiskus hospital, Storetveit hospital, Kvinneklinikken, Betanien eller Diakonissehusets klinikk.

Helsepersonell fra hele landet
Leger, sykepleiere og hjelpepersonell strømmet til førstehjelpstasjoner og sykehus for å delta i hjelpearbeidet. Det kom også tilreisende helsepersonell fra andre deler av landet.

Svært mange av de sårede hadde sterke blødninger fra sår i hodet, og det var flere hundre øyenskader som følge av alt det knuste glasset. Mange hadde også fått sjokkskader.

Stadsfysikus rapporterte likevel om den roen og tålmodigheten som hersket blant de skadede: "ingen klynk og klager, men mange takknemlige smil til dem som hjalp dem".

Mat og klær bilde
Maten til de skadelidte ble blant annet laget ved Hotell Rosenkrantz. Fra Universitetsbibliotekets billedsamling
Rolf Norvin

 

Vedlegg