Materielle skader

De materielle skadene etter eksplosjonen var enorme. Mest utsatt var området i nærheten av eksplosjonsstedet og på Nordnes, på den andre siden av Vågen, men vindusruter ble knust i mer enn 2 kilometers avstand.

Boligområder var rasert eller nedbrent, offentlige bygninger og forretningseiendommer og varelagre var ødelagt, kaianlegg og gater var påført store skader og en rekke fartøyer var ødelagte.

Skadetakseringen
Da arbeidet med skadetakseringen var avsluttet viste det seg at 4536 bygninger var skadet, dvs. over halvparten av byens bygningsmasse. Av disse var 131 helt ødelagte og 117 så sterkt skadet at de ikke lot seg reparere.

Skadetaksten kom opp i 34 millioner kroner. I tillegg kom skade og tap av løsøre og innbo, varelagre og tap av skip og mindre fartøyer.

Kulturminnene
Eksplosjonen rammet også uerstattelige kulturminner. Bergenhus festning lå i ruiner, Mariakirken var skadet, den gamle, praktfulle Tollboden var ødelagt og Nykirken sto det bare sotete ruiner igjen av.

I tillegg hadde flere av byens karakteristiske trehusområder som for eksempel på Nordnes, Dreggen og Koengen, brent ned. I løpet av noen minutter og timer hadde karakteristiske trekk ved Bergens ansikt forsvunnet – mange for alltid.

Skilt ble satt opp i ruinene for å vise hvor de næringsdrivende midlertidig hadde etablert seg. BBA-2848.004, Y:3
Skilt ble satt opp i ruinene for å vise hvor de næringsdrivende midlertidig hadde etablert seg. BBA-2848.004, Y:3
null

 

Vedlegg