Gå tilbake til:
Du er her:

Muren

Muren er en kjent og kjær bygning med en lang historie! Det gamle murhuset midt på Murallmenningen ble reist allerede på 1560-tallet.

I arkivet etter Bergen Magistrat finnes en flott oppmålingstegning av Muren, laget av Hans M. Geelmuyden, som var kaptein i det Bergenhusiske Infanteriregiment. På grunn av alle hans militære forretninger brukte Geelmyuden hele fire år på å gjøre ferdig grunnmålingen, fra 1809 til 1813. Det er ikke ofte slike oppmålingstegninger også viser fasadene. Denne er derfor ganske spesiell, og sannsynligvis den eldste tegningen vi har av Muren i våre arkiver.

Oppmålingstegning av Muren, Hans M. Geelmuyden 1809-13. Arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-0651.
Oppmålingstegning av Muren, Hans M. Geelmuyden 1809-13. Arkivet etter Bergens Magistrat, BBA-0651.
 

Oppmålingen av Muren ble gjort i forbindelse med en rettssak om en utvidelse av påbygget på vestsiden. Påbygget inneholdt en trapp opp til andre etasje, og var blitt utvidet av eieren og beboeren, Jørgen Johannessen. Det var et problem for byens myndigheter at private stadig bygget på offentlig grunn. Også på slutten av 1790-tallet hadde byen anlagt sak mot alle som hadde bygget ulovlige trapper, gjerder, påbygg og lignende, blant annet på Murallmenningen. Johannesen tapte saken og måtte rive utvidelsen. På denne tegningen har Geelmuyden vist tilbygget i tre faser, i 1781, 1797 og 1813. Fotografiet fra formannskapets arkiv, tatt av Knud Knudsen 50 år senere, i 1865, viser at trappeoppgangen fortsatt sto der, men i dag er den borte.

Muren i 1865. Fotograf Knud Knudsen. Arkivet etter Bergens formannskap, BBA-0003.
Muren i 1865. Fotograf Knud Knudsen. Arkivet etter Bergens formannskap, BBA-0003.
 

Muren ble reist av lensherre Erik Rosenkrantz etter bybrannen i 1561. Murallmenningen ble anlagt etter denne brannen, og Erik Rosenkrantz var en av dem som måtte avgi grunn til den nye allmenningen. Som kompensasjon for grunnavståelsen fikk han bygge sitt nye murhus midt på den nye allmenningen, og der står det fortsatt. Muren står på en eldre grunnmur, og er delvis bygget med stein fra Munkeliv kloster.

I underetasjen har det vært bondehandel helt fra 1600-tallet, mens resten av huset har vært brukt til litt av hvert, både kafé, kommunale kontorer og bolig. Da fotograf Knud Knudsen kom fra Hardanger til Bergen tidlig på 1850-tallet bodde han i Muren. Han bodde nemlig hos sin grandtante Berthe Marie Johannessen, som drev to av krambodene i kjelleren og bodde i andre etasje. Den kjente fotografen startet faktisk sin karriere i Bergen som krambodgutt i Muren.

Litteratur: