Opprydning og gjenoppbygging

Opprydning og midlertidig reparasjonsarbeid etter eksplosjonsulykken begynte allerede samme dag. Det var nok å ta fatt på, ikke bare i private hjem, men også i bedrifter, offentlige bygninger, i gater og på kaier.
Hjelpemannskapet besto hovedsakelig av privatfolk og frivillige hjelpere, sammen med folk fra Det sivile luftvern og kommunalt ansatte. Det gjaldt å få unna glass, takstein, nedraste vegger og ødelagt inventar, få reddet innbo og varelagre og få sikret de skadde bygningene for regn og tyveri. Tusenvis av mennesker deltok i arbeidet.

Forsyning av byggematerialer
Det nyopprettede Materialkontoret utstedte anvisninger på byggematerialer og sørget for nye forsyninger av vindusglass og andre byggmaterialer fra ulike deler av landet. I tillegg organiserte kontoret innsamlinger av gjenbruksmateriale fra branntomtene. Alt salg av byggematerialer måtte godkjennes av kommunen og huseierne fikk til å begynne med kun utdelt materialer til istandsetting av et rom og kjøkken pr. bolig.
Det ble også opprettet et eget Bergenskontor for krigsskadetrygden for bygninger for å taksere skadene. Kommunen ordnet med forskuddsbetalinger på krigskadetrygden for at reparasjonsarbeidet ikke skulle forsinkes.

Opprettelsen av en antikvarisk komité
For å kartlegge skadene på Bergenhus Festning, Mariakirken, Nykirken og andre ødelagte kulturminner ble det nedsatt en antikvarisk komite. Komiteen ledet også arbeidet med opprydning og sikring av kulturminnene.

Opprydningsarbeid på Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
Opprydningsarbeid på Festningskaien. Foto: ukjent. BBA-1181, Va:5.
null

 

Vedlegg