Voorboode

"Voorbode" var en eldre nederlandsk fiskebåt som var blitt beslaglagt av tyskerne. I aprildagene 1944 var skipet på vei fra Oslo til Kirkenes med sprengstoff da det oppstod en skade i maskinen. Skipperen måtte få skaden reparert og skipet kom til Bergen søndag 16. april.

Båten hadde en last på 124.000 kilo sprengstoff (dynamitt, fenghetter og lunter) og hadde i følge regelverket ikke lov til å anløpe havner i større norske byer. Skipet tilfredstilte heller ikke sikkerhetsbestemmelsene for transport av sprengstoff.

Sviktende kontroll fra tyske havnemyndigheter

Det var ingen kontroll med skipsanløpet. Det kom ingen havnelos om bord, og skipet ankom Vågen etter at kapteinen først hadde forsøkt å finne kaiplass på Laksevåg. Etter anløpet ved Bergen havn troppet kapteinen opp hos den tyske havnekapteinen og viste frem skipspapirene.

Papirene var imidlertid ufullstendige, og sa ingenting om innholdet i lasten. Båten hadde derfor ingen problemer med å få godkjent kaiplass ved Festningskaien foran Bergenhus festning. Fire dager senere skjedde ulykken.

"Voorbode" ved kai i utlandet. Foto: ukjent. Bergens Tidendes arkiv.
null

Vedlegg