Det regnet gaver over byen

Den 15. august 1970 gled M/S Villanger inn mot Bergen havn med en totempæl fra Seattle ombord. I dag står den på Nordnespynten som del av byens identitet. Men den var ikke vår eneste jubileumsgave.

I løpet av 1970 fosset gavene inn til bursdagsbarnet. I mai samme år åpnet en gave-utstilling i brukskunstkjelleren på Kunstindustrimuseet, der en del av gjenstandene ble vist fram. Utstillingen ble fotografert av Jan H. Reimers, og i arkivet etter Byjubileumskomiteen finner vi fine bilder i en mappe merket «Gaver».

Gavene kom fra all verdens byer, fra Novgorod og Jerusalem til Shetland, USA og Norden, fra kommuner og byer over hele landet, fra institusjoner, skoler, lag, organisasjoner og privatpersoner. Gavene spente over et overveldende og mangfoldig spekter, fra kunstverker til bruksgjenstander, fra tjenesteytelser til fondsavsetninger. Fra den ene ytterkanten kom tre millioner kroner fra Erling Dekke Næss til Stiftelsen Bryggens Museum, og fra den andre - en sjekk fra Mrs. Esther Frances Smith, La Porte, Indiana, på ti dollar som aldri ble hevet. Og alle var de ledsaget av gode ønsker for byens framtid.

En rekke av gavene kan man heldigvis besøke ved leilighet. Som fonteneskulpturen av fiskeren i Byparken, totempælen på Nordnespynten og Richard Mortensens mosaikk på Rådstuplassen, en gave fra 44 norske byer og landets første store gatemosaikkarbeide. Andre befinner seg i byens museer og offentlige bygg.
 

Sjekk på 10 $ fra Esther Frances Smith i La Porte, Indiana. Hun hadde en mormor fra Bergen, hadde vært på bankett med kong Olav da han var i Seattle, og foreslo at hele USA skulle tenne lys for Bergen 365 dager i jubileumsåret. Korrespondanse i arkivet etter byjubileumskomiteen.
Sjekk på 10 $ fra Esther Frances Smith i La Porte, Indiana. Hun hadde en mormor fra Bergen, hadde vært på bankett med kong Olav da han var i Seattle, og foreslo at hele USA skulle tenne lys for Bergen 365 dager i jubileumsåret. Korrespondanse i arkivet etter byjubileumskomiteen.
 
Folkeliv i Olav Kyrres gate utenfor utstillingen i Kunstindustrimuseet. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Folkeliv i Olav Kyrres gate utenfor utstillingen i Kunstindustrimuseet. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
 
Stemmeurne i sølv fra handels- og industriorganisasjonene i Bergen, fonteneskulpturen Fiskeren av billedhuggeren Arne Johan Vinje Gunnerud, gave fra Fana, Åsane, Arna og Laksevåg kommune og landskapsmaleri av J.C. Dahl, gave fra Bergens rederiforening. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Stemmeurne i sølv fra handels- og industriorganisasjonene i Bergen, fonteneskulpturen Fiskeren av billedhuggeren Arne Johan Vinje Gunnerud, gave fra Fana, Åsane, Arna og Laksevåg kommune og landskapsmaleri av J.C. Dahl, gave fra Bergens rederiforening. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
 
Maleriet av Nordlandsjekte med Petter Dass sine ord: «Skull torsken os feile, hvad havde vi da. Hvad skulde vi føre til Bergen herfra. Da sejlet visst Jegterne tomme», var en gave fra Vågan kommune. Til venstre diverse gaver. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Maleriet av Nordlandsjekte med Petter Dass sine ord: «Skull torsken os feile, hvad havde vi da. Hvad skulde vi føre til Bergen herfra. Da sejlet visst Jegterne tomme», var en gave fra Vågan kommune. Til venstre diverse gaver. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
 
Billedveven «Vår» av Synnøve Aurdal, en gave fra Oslo by, til venstre, og stemmeurne i sølv, en gave fra næringslivsorganisasjonene i Bergen til høyre. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Billedveven «Vår» av Synnøve Aurdal, en gave fra Oslo by, til venstre, og stemmeurne i sølv, en gave fra næringslivsorganisasjonene i Bergen til høyre. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
 
Stenrelieffet var en gave fra Reykjavik, mens den flotte benken var en gave fra rederiet Ellerman’s Wilson Line Ltd. i Hull. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.
Stenrelieffet var en gave fra Reykjavik, mens den flotte benken var en gave fra rederiet Ellerman’s Wilson Line Ltd. i Hull. Fotograf Jan H. Reimers, 1970. Arkivet etter Byjubileumskomiteen.